COMPOSITORES
 
volver

López Rodríguez, Javier María

Lugo


 • Ir abaixo e premer nas obras para ver datos, audio, partituras e enlaces.

 • Ir abajo y clicar en las obras para ver datos, audio partituras y enlaces.

 • Go to the bottom and click on the works to see data, audio, scores and links.


[galego]

Profesor titular da especialidade de “Historia da Música” en Conservatorio. Catedrático da especialidade de “Música” en Ensino Secundario.

Durante varios anos foi alumno de composición de José Luis de Delás, (profesor de Teoría e Composición no Conservatorio de Colonia, director de Improvisación do Departamento Musical de Bonn, e Premio de Nacional de Composición do Ministerio de Cultura en 1995). Asistiu a cursos de música contemporánea impartidos por Tristan Murail, Phillipe Hurel, Friedrich Hass, Claus-Steffen Mahnkopf, Hugues Dufourt, Eduardo Polonio, Alberto Posadas, César Camarero, Isabel Mundry, Beat Furrer ou Toshio Hosokawa. A todo elo une unha forte formación autodidacta. O seu catálogo abrangue diferentes obras para distintas formacións de cámara ou orquestra. Algunhas foron estreadas por agrupacións como "Filharmonía de Galicia", “Intermission duo”, “Galicia XXI”, “Quinteto Pentafonía”, “Taller Atlántico Contemporáneo”, “Ensemble s21”, “Parkensemblet”, “Grupo Instrumental Siglo XX”, "Vertixe Sonora", "Odaiko", ou instrumentistas como Eliseu Mera, Javier Simó, Pablo Devigo, María José Ladra, Javier Gutiérrez, Etienne Rolin, Bruno Laurent, Diego Ventoso, Guido Arbonelli, Daniel Cochrane, ou Violetta Zabbi. Ten recibido encargas de ciclos como “MIHL Sons-XXI”, “Correspondencias Sonoras” ou “De Lugares e Órganos”.

Obtén no ano 1991 o segundo premio de composicións convocado pola asociación “Toxos e Xestas” de Barcelona. Nos anos 2005 e 2011 consegue o primeiro premio no certame de composición “Constantino Bellón”. Nos anos 2008 , 2009 e 2013 é finalista do mesmo premio. En 2011 obtén o segundo premio no concurso internacional convocado en Italia por “G.E.R.M.I.”: “Gruppo Europeo Ricerca Musicale Independiente”. En 2012 é finalista da novena edición do concurso internacional de composición “Città di Udine". Premiado dentro das tres obras gañadoras do concurso “Counterpoint-Italy”, na súa quinta edición en 2014. O seu proxecto "Pasar por el aro" foi seleccionado para o "II International Meeting" da asociación "Temp'ora", Sofía (Bulgaria) 2013. Seleccionado para presentar diversos proxectos no "III International Meeting" da asociación “Temp'ora” en Burdeos (Francia), 2014. Seleccionado como alumno (panel de lectura, clase individual, master class) para o Mixtur International Festival, Barcelona (2015 e 2016). En 2019 a súa obra “Tagen Ata” pasa a formar parte da escolma de música microtonal "Possible Worlds vol. IV" do selo "Spectropol Records".

Como instrumentista obtén o Grao Superior na especialidade de Frauta, continuando a súa formación con profesores como Pierre Dumeil, Salvador Espasa ou Antonio Arias entre outros. Tamén se formou no campo jazzístico (piano, saxo, harmonía, arranxos), completando esta formación asistindo a seminarios con músicos como Barry Harris, Rick Peckman, Jorrit Dijkstra, ou co grupo “Jazz Borondon”.

No eido interpretativo foi integrante do grupo “O Demo da Mouta” seleccionado polo “Instituto de la Juventud” para os Circuitos de Música Xoven, facendo actuacións en diversas localidades do territorio español. Tamén foi membro do grupo “PH7”, có que participou coma relator no “VI Congreso Galego de Expresión e Arte”, e da formación “Clavijazz”. Foi membro da orquestra de improvisación “O.M.E.GA”. Membro fundacional do trío de improvisación TDC ("The Delightful Companion").

Paralelamente completa estudos universitarios licenciándose en Xeografía e Historia pola especialidade de Historia da Arte, obtendo o diploma de Suficiencia Investigadora.  Sendo como é parte moi importante do seu labor, interésase polo mundo da pedagoxía musical. Acode a diversos cursos e seminarios con profesores como Jos Wuytack, Sofía López Ibor, Doug Goodkin, Keith Tierry, ou Fernando Palacios. Froito deste interese son algunhas das súas publicacións: “Experiencias de aula desde poéticas musicais do século XX”, en: Música y Educación, Nº 62, 2005; “A expansión formal como sistema de activación de procesos musicais”, en: Relafare, xullo 2007; “Aprendiendo a través de la indeterminación”, en Leeme, nº 22, 2008. Tamén dentro do campo pedagóxico ten realizado o proxecto para a Consellería de Educación da Xunta de Galicia “Música contemporánea na aula de música: hai alguén aí”, enfocado á creación de actividades educativas e pedagóxicas para divulgar estilos musicais do século XX. 

Así mesmo, impartiu cursos e charlas como: “La música contemporánea: metodología y propuestas para su aplicación pedagógica” (CFIE de Miranda de Ebro, 2012); “De la crisis finisecular del XIX al estío del XX”, dentro do curso “La música del siglo XX. Una sonoridad en constante evolución” (CFIE de Miranda de Ebro), 2014; “Das tendencias neoclásicas ó limiar da posmodernidade. Música no segundo terzo do seculo XX”, no III Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2015. “Minimalismo: esa transperencia impenetrable”, no IV Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2016. “Camiños interiores e camiños abertos”, no V Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2017. Realizou concertos didácticos como “Taller didáctico para público de tódalas idades” nos “Seráns do TAC 2011”; “Folksongs de Luciano Berio. A música contemporánea e a canción tradicional como camiño de ida e volta”, (2012); “Moving into a new phase”, “O piano e a infancia”, o taller para estudantes de música: “Aberto, pechado, libre ou atado” no II Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2014 o encontro didáctico "Universo Reich" en 2023, así como o obradoiro aberto sobre improvisación dentro do festival “Espazos Sonoros” (2013). Imparte aulas no “Curso Maxistral” de “Escola de Música Popular e Avanzada” (EMPA), entre os anos 2016 e 2018.

No campo da musicoloxía asistiu a seminarios de formación con profesores como Ángel Medina, Carlos Asensio ou Charles Rosen, participando como relator nos V e VI Congresos da “Sociedade Española de Musicología”, e publicando os seguintes traballos: “Estudio iconográfico de los instrumentos musicales de la parroquia de San Xían de Ventosa (Pontevedra)”, en: Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, nº XV, 1999; “El uso de la iconografía: algunas pautas para el estudio de los materiales iconográficos del gaitero en Galicia”, en: Campos interdisciplinares de la musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2001.

Tamén no eido musicolóxico publicou “Concierto de flauta de Federico el Grande en Sans Couci”, en: Anatomía de la Historia, Xullo 2011; “Una mirada sobre Gustav Mahler”, en: Anatomía de la Historia, Decembro 2011. Escribiu a “Breve Historia de la Música”, para a editorial Now-tilus, 2011. En 2018 publicou o libro “Del Colapso Tonal al Arte Sonoro. Un recorrido por la música contemporánea”, Punto de Vista Editores.

Realizou cursos de análise musical con Yvan Nomick, Elliot A. Antokoletz ou Jonathan Duntsby. Así mesmo, realizou o curso de especialización en etnomusicoloxía dos profesores Francisco Cruces Villalobos e Rafael Martín Castilla, asistiu a seminarios con Bruno Nettl ou Polo Vallejo, foi relator na “II Semana Galega de Cultura Tradicional”, organizada pola asociación “Arco de Mazarelos”, e publicado os seguintes artigos: “Unha proposta con materiais recollidos na tradición oral", en: Revista Galega do Ensino, n º 21, 1998; “Fauvel-Fonfría, musicoloxía- etnomusicoloxía: a cencerrada como obxecto e transformación”, en Relafare, setembro 2006.

Participa na elaboración da música do CD-ROM de promoción de cidades patrimonio da humanidade Pécs, Verona, Tanum e Lugo do ano 2002, e das obras escénicas “Jalisia ¡Mi madriña!”, “Diáspora” e “A Invasión dos Pletoriáns”. No ano 2017 compón a música para a obra teatral de Ramón del Valle-Inclán “A cabeza do dragón”.

Dende 2020 a súa obra publícase na editorial “Babelscores”.

[castellano]

Profesor titular de la especialidad de “Historia de la Música” en Conservatorio. Catedrático de la especialidad de “Música” en Enseñanza Secundaria. 

Durante varios años fue alumno de composición de José Luis de Delás, (profesor de Teoría y Composición en el Conservatorio de Colonia, director de Improvisación del Departamento Musical de Bonn, y Premio de Nacional de Composición del Ministerio de Cultura en 1995). Asistió a cursos de música contemporánea con maestros como Tristan Murail, Phillipe Hurel, Friedrich Hass, Claus-Steffen Mahnkopf, Hugues Dufourt, Eduardo Polonio, Alberto Posadas, César Camarero,  Isabel Mundry, Beat Furrer o Toshio Hosokawa. A todo ello une una fuerte formación autodidacta. Su catálogo abarca diferentes obras para distintas formaciones de cámara u orquesta. Algunas fueron estrenadas por agrupaciones como "Filharmonía de Galicia", “Intermission duo”, “Galicia XXI”, “Quinteto Pentafonía”, “Taller Atlántico Contemporáneo”, “Ensemble s21”, “Parkensemblet” o “Grupo Instrumental Siglo XX”, "Vertixe Sonora", "Odaiko", o instrumentistas como Eliseu Mera, Javier Simó,  Pablo Devigo, María José Ladra, Javier Gutiérrez, Etienne Rolin, Bruno Laurent, Diego Ventoso, Guido Arbonelli, Daniel Cochrane, o Violetta Zabbi. Ha recibido encargos de ciclos como “MIHL Sons-XXI”, “Correspondencias Sonoras” o “De Lugares e Órganos”.

Obtiene en el año 1991 el segundo premio de composición convocado por la asociación “Toxos e Xestas” de Barcelona. En los años 2005 y 2011 consigue el primer premio en el certamen de composición “Constantino Bellón”. En los años 2008, 2009 y 2013 es finalista del mismo premio. En 2011 obtiene el segundo premio en el concurso internacional convocado en Italia por “G.E.R.M.I.”: “Gruppo Europeo Ricerca Musicale Independiente”. En 2012 es finalista de la novena edición del concurso internacional de composición “Città di Udine”. Premiado dentro de las tres obras ganadoras del concurso “Counterpoint-Italy”, en su quinta edición en 2014. Su proyecto "Pasar por el aro" fue seleccionado para el "II International Meeting" de la asociación "Temp'ora", Sofía (Bulgaria) 2013. Seleccionado para presentar diversos proyectos en el "III International Meeting" de la asociación “Temp'ora” en Burdeos (Francia), 2014. Seleccionado como alumno (panel de lectura, clase individual, master class) para el Mixtur International Festival, Barcelona (2015 y 2016). En 2019 su composición “Tagen Ata” pasa a formar parte de la selección de música microtonal "Possible Worlds vol. IV" del sello "Spectropol Records".

Como instrumentista obtiene el Grado Superior en la especialidad de Flauta Travesera, continuando su formación con profesores como Pierre Dumeil, Salvador Espasa o Antonio Arias entre otros. También se formó en el campo jazzístico (piano, saxo, armonía, arreglos), completando esta formación asistiendo a seminarios con músicos como Barry Harris, Rick Peckman, Jorrit Dijkstra, o con el grupo “Jazz Borondon”.

En el campo interpretativo fue integrante del grupo “O Demo da Mouta” seleccionado por el “Instituto de la Juventud” para los Circuitos de Música Joven, haciendo actuaciones en diversas localidades del territorio español. También fue miembro del grupo “PH7”, con el que participó como ponente en el “VI Congreso Gallego de Expresión y Arte”, y de la formación “Clavijazz”. Fue miembro de la orquesta de improvisación “O.M.E.GA”. Miembro fundador del trío de improvisación TDC ("The Delightful Companion").

Paralelamente completa estudios universitarios licenciándose en Geografía e Historia por la especialidad de Historia del Arte, obteniendo el diploma de Suficiencia Investigadora. Siendo como es parte muy importante de su labor, se interesa por el mundo de la pedagogía musical. Acude a diversos cursos y seminarios con profesores como Jos Wuytack, Sofía López Ibor, Doug Goodkin, Keith Tierry, o Fernando Palacios. Fruto de este interés son algunas de sus publicaciones: “Experiencias de aula desde poéticas musicales del siglo XX”, en: Música y Educación, Nº 62, 2005; “A expansión formal como sistema de activación de procesos musicais”, en: Relafare, julio 2007; “Aprendiendo a través de la indeterminación”, en Leeme (Revista de la Lista Europea de Música en la Educación), nº 22, 2008. También dentro del campo pedagógico ha realizado el proyecto para la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia “Música contemporánea na aula de música: hai alguén aí”, enfocado a la creación de actividades educativas y pedagógicas para divulgar estilos musicales del siglo XX.

Así mismo, impartió cursos y charlas como: “La música contemporánea: metodología y propuestas para su aplicación pedagógica” (CFIE de Miranda de Ebro, 2012); “De la crisis finisecular del XIX al estío del XX”, dentro del curso “La música del siglo XX. Una sonoridad en constante evolución” (CFIE de Miranda de Ebro), 2014; o “Das tendencias neoclásicas ó limiar da posmodernidade. Música no segundo terzo do seculo XX”, en el III Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2015. “Minimalismo: esa transperencia impenetrable” en el IV Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2016. “Camiños interiores e camiños abertos”, en el V Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2017. Realizó conciertos didácticos como “Taller didáctico para público de tódalas idades” dentro de los “Seráns do TAC 2011”; “Folksongs de Luciano Berio. A música contemporánea e a canción tradicional como camiño de ida e volta” (2012); “Moving into a new phase”, “O piano e a infancia”, y el taller para estudiantes de música: “Aberto, pechado, libre ou atado” en el II Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2014,  el encuentro didáctico "Universo Reich" en 2023, así como el taller abierto sobre improvisación dentro del festival “Espazos Sonoros” (2013).  Imparte clase en el “Curso Maxistral” de “Escola de Música Popular e Avanzada” (EMPA), entre los años 2016 y 2018.

En el campo de la musicología asistió a seminarios de formación con profesores como Ángel Medina, Carlos Asensio o Charles Rosen, participando cómo ponente en los V y VI Congresos de la “Sociedad Española de Musicología”, y publicando los siguientes trabajos: “Estudio iconográfico de los instrumentos musicales de la parroquia de Sano Xían de Ventosa (Pontevedra)”, en: Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, Nº XV, 1999; “El uso de la iconografía: algunas pautas para el estudio de los materiales iconográficos del gaitero en Galicia”, en: Campos interdisciplinares de la musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2001.

También dentro de la musicología publicó “Concierto de flauta de Federico el Grande en Sans Couci”, en: Anatomía de la Historia, julio 2011; “Una mirada sobre Gustav Mahler”, en: Anatomía de la Historia, diciembre 2011. Escribió la “Breve Historia de la Música” para la editorial Now-tilus, 2011. En 2018 publica el libro “Del Colapso Tonal al Arte Sonoro. Un recorrido por la música contemporánea”, Punto de Vista Editores.

Realizó cursos de análisis musical con Yvan Nomick, Elliot L. Antokoletz o Jonathan Duntsby. Asimismo, realizó el curso de especialización en etnomusicología de los profesores Francisco Cruces Villalobos y Rafael Martín Castilla, asistió a seminarios con Bruno Nettl o Polo Vallejo, fue ponente en la “II Semana Galega de Cultura Tradicional”, organizada por la asociación “Arco de Mazarelos”, y publicado los siguientes artículos: “Unha propuesta con materiais recollidos na tradición oral", en: Revista Galega do Ensino, n º 21, 1998; “Fauvel-Fonfría, musicología- etnomusicología: la cencerrada como objeto y transformación”, en Relafare, septiembre 2006. 

Participa en la elaboración de la música del CD-ROM de promoción de ciudades patrimonio de la humanidad Pécs, Verona, Tanum y Lugo del año 2002, y de las obras escénicas “Jalisia! Mi madriña!”, “Diáspora” y “A Invasión dos Pletoriáns”. En el año 2017 compone la música para la obra teatral de Ramón del Valle-Inclán “A cabeza do dragón”. 

Desde 2020 su obra se publica en la editorial “Babelscores”. 

[english]

Teacher of the speciality of “History of Music” in conservatoire curricula. Professor of  “Music” in Secondary Level Education. 

He studied composition for several years with José Luis de Delás, (professor of Theory and Composition in the Conservatoire of Colony, director of Improvisation of the Musical Department of Bonn, and National Prize of Composition of the Spanish Department of Culture in 1995). He has attended to courses of contemporary music taught by Tristan Murail, Phillipe Hurel, Friedrich Hass, Claus-Steffen Mahnkopf, Hugues Dufourt, Eduardo Polonio, Alberto Posed, César Camarero, Isabel Mundry, Beat Furrer or Toshio Hosokawa. His catalogue covers different works for chamber or orchestra ensembles. He also has undertaken a strong autodidactic training. Some of them have been premiered by ensembles as "Filharmonía de Galicia", “Intermission duo”, “Galicia XXI”, “Quinteto Pentafonía”, “Taller Atlántico Contemporáneo”, Parkensemblet”, Ensemble s21” or “Grupo Instrumental Siglo XX”, "Vertixe Sonora", "Odaiko", or instrumentalists as Eliseu Mera, Javier Simó,  Pablo Devigo, María José Ladra , Javier Gutiérrez, Etienne Rolin, Bruno Laurent, Diego Ventoso. Guido Arbonelli, Daniel Cochrane, or Violetta Zabbi. He has been comissioned by cycles as “MIHL Sons-XXI”, “Correspondencias Sonoras” or “De Lugares e Órganos”.

He got in 1991 the second composition award launched by the association “Toxos e Xestas” from Barcelona. In 2005 and 2011 he has achieved the first prize of the composition contest “Constantino Bellón”. In 2008, 2009 and 2013 he has became finalist of the same prize. In 2011 he was awared by the second prize of the international contest launched in Italy by “G.E.R.M.I.”: “Gruppo Europeo Ricerca Musicale Independiente”. In 2012 he was finalist of Ninth Edition of the International Composition Competition “Città di Udine”. He was one of the three winners composers in the 5th composition contest “Counterpoint-Italy”, 2014. His project "Pasar por el aro" was chosen for the "II International Meeting" of "Temp'ora" association, Sofia (Bulgaria) 2013. Selected to present different projects in the "III International Meeting" of “Temp'ora” association, Bordeaux (France), 2014. Selected (reading panel, individual class, master class) for the International Festival Mixtur, Barcelona ((2015 and 2016). In 2019 his work “Tagen Ata” took a part of the 4th compilation of micro-tonal music "Possible Worlds vol. IV" realized by Spectropol Records. 

As instrumentalist, he has obtained the Upper Degree in Flute, continuing his training with professors like Pierre Dumeil, Salvador Espasa or Antonio Arias among others. He also has cursed jazz studies, (piano, sax, harmony, arrangements), completing this training assisting to seminars with musicians like Barry Harris, Rick Peckman, Jorrit Dijkstra, or with the group “Jazz Borondon”. 

As a performer, he was member of the group “O Demo da Mouta”, selected by the “Instituto de la Juventud”, to the “Circuitos de Música Joven”, doing performances in several towns of the Spanish territory. He was member of the group “PH7” as well, being speaker in the “VI Congreso Galego de Expresión e Arte", and also member of the ensemble “Clavijazz”. He was member of the improvisation orchestra “O.M.E.GA”. Member of the improvisation trio TDC ("The Delightful Companion").

He completes university studies of Geography and History, History of the Art speciality, obtaining a Researcher Degree. As a very important part of his work, he is involved in pedagogical trends. He attended to courses and seminars with professors as Jos Wuytack, Sofía López Ibor, Doug Goodkin, Keith Tierry, or Fernando Palacios. Some of his essays belongs to this subject: “Experiencias de aula desde poéticas musicais do século XX”, in: Música y Educación, 62, 2005; “A expansión formal como sistema de activación de procesos musicais”, in: Relafare, July 2007; “Aprendiendo a través de la indeterminación”, in Leeme, 22, 2008. In pedagogicals too, he has undertaken a project for the Education Department of the Government of Galicia called: “Música contemporánea  na aula de música: hai alguén aí?”, (“Contemporary music at the music classroom: is there anybody here?”), in order to create educational and pedagogical activities to teach 20th century musical styles. 

He also has taught curses and conferences as: “La música contemporánea: metodología y propuestas para su aplicación pedagógica” (CFIE de Miranda de Ebro, 2012); De la crisis finisecular del XIX al estío del XX”, part of the curse “La música del siglo XX. Una sonoridad en constante evolución” (CFIE de Miranda de Ebro), 2014; or “Das tendencias neoclásicas ó limiar da posmodernidade. Música no segundo terzo do seculo XX”, in III Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2015. “Minimalismo: esa transperencia impenetrable”, in IV Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2016. “Camiños interiores e camiños abertos”, in V Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI, 2017. MHIL-Sons-XXI”, 2015. He also has made didactic concerts as the open workshop “Taller didáctico para público de tódalas idades” into the cycle “Seráns do TAC 2011”, about Berios’s Folksong, “Folksongs de Luciano Berio. A música contemporánea e a canción tradicional como camiño de ida e volta”; Moving into a new phase”, “O piano e a infancia”, the workshop for musical students: “Aberto, pechado, libre ou atado” in “II Ciclo de Música Contemporánea de Lugo, MHIL-Sons-XXI”, 2014, the teach meeting  "Universo Reich" in 2023, and the open workshop about musical improvisation in the festival “Espazos Sonoros” (2013). He has been teacher into the the “Curso Maxistral” of “Escola de Música Popular e Avanzada” (EMPA), during 2016  - 2018.

About musicology knowledge, he has attended to curses with professors like Ángel Medina, Carlos Asensio or Charles Rosen, being speaker in the “V and VI Congresses of the Spanish Society of Musicology”; and publishing the following works: “Estudo iconográfico de los instrumentos musicales de la parroquia de San Xían de Ventosa (Pontevedra)”, in: Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, XV, 1999; “El uso de la iconografía: algunas pautas para el estudio de los materiales iconográficos del gaitero en Galicia”, in: Campos interdisciplinares de la musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2001.

He also has published “Concierto de flauta de Federico el Grande en Sans Couci”, in: Anatomía de la Historia, July 2011; “Una mirada sobre Gustav Mahler”, in: Anatomía de la Historia, December 2011. He has written “Breve Historia de la Música” for Now-tilus publisher in 2011. In 2018 he published the book “Del Colapso Tonal al Arte Sonoro. Un recorrido por la música contemporánea”, Punto de Vista Editores.

He has coursed musical analysis with Yvan Nomick, Elliot L. Antokoletz or Jonathan Duntsby. Besides, he has done the special ethnomusicology course with the professors Francisco Cruces Villalobos and Rafael Martín Castilla, attended to seminars with Bruno Nettl or Polo Vallejo, being speaker in the “II Semana Galega de Cultura Tradicional”, and published the following articles: “Unha proposta con materiais recollidos na tradición oral", in: Revista Galega do Ensino, 21, 1998; “Fauvel-Fonfría, musicología- etnomusicología: a cencerrada como obxecto e transformación”, in Relafare, September 2006.  

He has taken part of composing the music of the CD-ROM for the promotion of Pécs, Verona, Tanum and Lugo 2002 cities heritage, and also the scenic music of plays as: “Jalisia ¡Mi madriña!”, “Diáspora” and “A Invasión dos Pletoriáns”.  In 2017 he composed the music for the Ramón del Valle-Inclán’s play “A cabeza do dragón”. 

Since 2020 his music is published by “Babelscores”.

 • Título da composición / Título de la composición
  Le vieux quartet (String quartet n. 1)
 • Título da composición / Título de la composición
  ¿Cuántos cursos de composición ha hecho usted?
 • Título da composición / Título de la composición
  A cabeza do dragón
 • Título da composición / Título de la composición
  A Derradeira Sintaxe
 • Título da composición / Título de la composición
  A invasión dos pletoriáns
 • Título da composición / Título de la composición
  A Verba
 • Título da composición / Título de la composición
  As cousas de Sabela
 • Título da composición / Título de la composición
  Carmina Utricularis
 • Título da composición / Título de la composición
  Creba tépeda
 • Título da composición / Título de la composición
  Cuarteto a cinco (String quartet n. 2)
 • Título da composición / Título de la composición
  Desleixo
 • Título da composición / Título de la composición
  Diáspora
 • Título da composición / Título de la composición
  Diglosia
 • Título da composición / Título de la composición
  Dispersión en negro
 • Título da composición / Título de la composición
  Dublin longue
 • Título da composición / Título de la composición
  E- Border (Término).
 • Título da composición / Título de la composición
  Espazo ausente
 • Título da composición / Título de la composición
  Están aí
 • Título da composición / Título de la composición
  Identidade Tarifaria
 • Título da composición / Título de la composición
  Inner Sound and Whispering
 • Título da composición / Título de la composición
  La dominación sin ideología
 • Título da composición / Título de la composición
  Lúa da xeada!
 • Título da composición / Título de la composición
  Memento soli (Espazo ausente II)
 • Título da composición / Título de la composición
  Metamorfoses diurnas
 • Título da composición / Título de la composición
  Ockeghem à Cambrai
 • Título da composición / Título de la composición
  Ollada mergullada
 • Título da composición / Título de la composición
  One note toward your roots
 • Título da composición / Título de la composición
  Parámetros abertos V
 • Título da composición / Título de la composición
  Pasar por el aro
 • Título da composición / Título de la composición
  Reciclaxe
 • Título da composición / Título de la composición
  Rzewskiana (1)
 • Título da composición / Título de la composición
  Rzewskiana (2)
 • Título da composición / Título de la composición
  Rzewskiana (3)
 • Título da composición / Título de la composición
  Semantic corruptions
 • Título da composición / Título de la composición
  Silandeira fada que na noite fala
 • Título da composición / Título de la composición
  Tagen Ata
 • Título da composición / Título de la composición
  The bagpipe in my life
 • Título da composición / Título de la composición
  Tumbaleira
 • Título da composición / Título de la composición
  Xoga alén
volver