COMPOSITORES
 
volver

Brotóns, Miguel

Alicante, 1965

[galego]


Á idade de 8 anos inicia os seus estudios musicais de solfexo, trompa e piano na Sociedade Musical “La Amistad” de Villafranqueza (Alacante). Posteriormente, finaliza os sus estudios musicais como Profesor Superior de Música nos Conservatorios Superiores de Alacante con premio extraordinario e de A Coruña.

En 1983, á idade de 18 anos obtén por oposición en Madrid, praza como Suboficial Músico da Real Armada Española, pasando a fixar a súa residencia na cidade de Ferrol. Dende entón e ata hoxe como Profesor de Enseñanza Secundaria da Xunta de Galicia vén desenvolvendo un intenso labor, dentro da interpretación, dirección, docencia e composición musical.

Estudiou con profesores de recoñecido prestixio como Fred Mills profesor de Música de Cámara da Universidade de Georgia (EE UU) e membro de Canadian Brass; E. Crespo director de German Brass (Alemaña); M. Becquet e H. Joulain do Conservatorio Nacional de París; M. Torres e F. Burguera da Orquestra Nacional de España, formas musicais con A. Gutiérrez Viejo e cursos de  composición con M. Trojhn, D. Ghaum e A. García Abril do Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

 

Como intérprete é membro do “Grupo de Metais Santa Cecilia” (1984), agrupación decana da música de vento metal de Galicia, coa que participa nos principais concertos e festivais de música (XACOBEO, IGAEM, MACUF, Universidades, etc.). Así como gravacións para Radio 2 de RNE, TVG e concertos didácticos con Fernando Argenta e Araceli Campa de Clásicos Populares RNE. Destacar tamén que en diversas ocasións formou parte de distintas orquestras sinfónicas do territorio nacional, así como bandas municipais.

 

Dentro da súa faceta como director destacar que durante 8 anos (1986-1993) é director do Grupo Instrumental Cidade de Ferrol. Agrupación especializada en música didáctica coa que produce e dirixe os espectáculos musicais: “O Museo dos Instrumentos”, “Pedro e o Lobo”, “En Clave de Mozart”, “A Escola dos Venres Musicais”. Espectáculos dirixidos a estudantes de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña e Vigo.

Durante 14 anos (1995-2008), foi director da Banda Sinfónica Municipal de Narón, coa que participa en diferentes festivais: Portugal, Madrid, Barcelona, Tenerife, Murcia, Huelva, Santander, Comunidade de Galicia, etc.

Durante 7 anos foi director musical responsable do montaxe dos coros de ópera e zarzuela en distintos Festivais e Galas Líricas coa Coral Polifónica Armonía e a Orquestra Nacional de Porto (Portugal), Orquestra da Comunidade de Madrid, Orquestra Sinfónica de Madrid e a Orquestra Sinfónica de Bari (Italia).

Como director realizou a gravación de tres traballos discográficos: “Concerto de Fin de Ano” (2002). “Inquedanzas” (2006) y “20 Anos de Boa Música” (2008).

Destacar que en Marzo de 2005 é invitado a dirixir a Banda Sinfónica Municipal de Alacante, concerto no que dirixíu obras da súa propia creación. Recibindo por parte de músicos e  público asistente un grato recoñecemento e unha clamorosa acollida.

 

Como docente  podemos destacar os distintos artigos e traballos publicados na revista de investigación educativa IDEA (CFR da Xunta de Galicia), así como as Unidades Didácticas “O Himno Gallego” e “Aprender Piano no Instituto”, publicadas polo Departamento de Educación do Concello de Ferrol.

De 1985 a 2003 foi membro organizador dos “Cursos de Música Cidade de Ferrol”, de ámbito internacional, nos que participaron os principais solistas do mundo da música.

Durante seis nos foi profesor de música no Conservatorio Profesional de Ferrol nas especialidades de Linguaxe Musical, Estética e Historia da Música. Durante dous anos foi designado coordinador musical da Mostra da Ensinanza do Noroeste de Galicia.

Con asiduidade é nomeado Profesor Titor do Master en Profesorado de Educación Secundaria e Bacharelato pola Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e a Universidade Internacional de Valencia.. Así como profesor polo CFR de Ferrol da Xunta de Galicia para impartir cursos de formación musical dirixidos a profesores de primaria, secundaria e conservatorios.

Desde 1994 é Profesor de Música de Ensinanza Secundaria por oposición e imparte a docencia no Instituto de Bacharelato “Concepción Arenal” da Xunta de Galicia.


A súa música está estéticamente impregnada dunha linguaxe sonora de claras reminiscencias neoclásicas e postrománticas, estilos cos que o compositor trata na súa esencia creadora desde unha perspectiva contemporánea, a fusión das influencias estético-culturais atlánticas e mediterráneas. Elementos ou mundos presentes en gran parte da súa creación musical en forma de constantes sonoras indivisibles.

Os xéneros musicais que cultiva preferentemente son a música de cámara, o lieder e o poema sinfónico. A súa produción de música de cámara está orientada a calquera tipo de formación instrumental: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Obras que teñen sido en distintas ocasións de obrigada execución en concursos e certames musicais, ademais de ser interpretadas por agrupacións e solistas de ámbito nacional e internacional.


Dentro da súa faceta como compositor destacar os seguintes encargos:

-          “A morte da nai” (1991). Encargo do Liceo Rubia Barcia de Ferrol.

-          “La importancia” (1995). Encargo da Concellería de Cultura do Concello  de Ferrol para conmemorar o Día das Letras Gallegas.

-          “Pontedeume, un cantar” (1999). Obra composta para o II Curso do Pensamento Español Contemporáneo da Universidade de A Coruña.

-          “Huellas Sonoras” (2000). Obra de encargo para o IX Festival Internacional de Música Cudade de Ferrol.

-          “Metáforas” (2003). Composición sinfónica de encargo para a Sección Especial do V Certame de Música da Deputación Provincial de Pontevedra.

-          “Narón, Terra de Trasancos” (2006). Obra de encargo para conmemorar o XXV Aniversario do Padroado de Cultura do Concello de Narón.

-          “Os Sons da Memoria Histórica” (2007). Obra de encargo para a entrega dos premios de Teatro de Galicia “María Casares”.

-          “In Memoriam” (2008). Obra composta con motivo do concerto homenaxe ao maestro Rafael Segura na cidade de Alacante.

-           “Amalgamas” (2009). Obra obrigada para o VI Concurso Internacional de tuba Vila D’Altea da Comunidad Valenciana.

-          “Azêk - När - Fayîv” (2009). Escena árabe composta para o festival de música festera, Capitanía Mora Alacante 2009.

-          “Mártires de la Libertad” (2009). Poema sinfónico que forma parte do proyecto cultural Premio ás Libertades da Comisión Cívica “Mártires de la Libertad” da Comunidade Valenciana.

 

Durante os anos 2007-2008 participa como compositor no proxecto de creación musical da Xunta de Galicia coas composicións: “Alentía”, “Brétemas”, “Tubagalante”, “Lembranzas de Primavera”, “Amoeiros”, “Evocaciones”, “Waldhorn”. Composicións que na actualidade son obras de estudo nos distintos Conservatorios de España e que están publicadas en versión dixital na rede informática (Internet).

Destacar que como creador musical a súa obra é interpretada frecuentemente en certames e concertos por diferentes agrupacións sinfónicas, grupos de cámara e solistas de recoñecido prestixio. Interpretacións que se realizaron en distintos auditorios nacionais e internacionais: Palacio da Ópera de A Coruña, Auditorio de Galicia, Palacio da Música de Pontevedra, Palau da Música de Valencia, Teatro Principal de Alacante, Fundación Juan March de Madrid, Paraninfo da Cultura de Cheste (Valencia), Palacio Euskalduna de Bilbao, Centro Galego de Buenos Aires, Teatro Luís de Camoens de Lisboa, Auditorio de Dijon e Narbonne (Francia), Auditorio da Academia de Florencia, Méjico, Munich (Alemania), Boston (EEUU), etc.

É membro titular da Sociedade Artística Ferrolana (SAF) e da Asociación Galega de Compositores.

A súa obra está editada por institucións públicas e privadas. Así como, gravada por Radio 2 RNE, Radio Galega e nos traballos discográficos “Perspectivas” da Xunta de Galicia e “Con música Propia” do Padroado de Cultura do Concello de Alacante.


[castellano]A la edad de 8 años inicia sus estudios musicales de solfeo, trompa y piano en la Sociedad Musical “La Amistad” de Villafranqueza (Alicante). Posteriormente, finaliza sus estudios musicales como Profesor Superior de Música en los Conservatorios Superiores de Alicante, con premio extraordinario, y de A Coruña.

En 1983, a la edad de 18 años obtiene por oposición en Madrid, plaza como Suboficial Músico de la Real Armada Española, pasando a fijar su residencia en la ciudad de Ferrol. Desde entonces y hasta la actualidad como Profesor de Enseñanza Secundaria de la Xunta de Galicia ha venido desarrollando una intensa labor, dentro de la interpretación, dirección, docencia y composición musical.

Ha estudiado con profesores de reconocido prestigio como Fred Mills profesor de Música de Cámara de la Universidad de Georgia (EE UU) y miembro de Canadian Brass; E. Crespo director de German Brass (Alemania); M. Becquet y H. Joulain del Conservatorio Nacional de París; M. Torres y F. Burguera de la Orquesta Nacional de España, formas musicales con A. Gutiérrez Viejo y cursos de  composición con M. Trojhn, D. Ghaum y A. García Abril del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

 

Como intérprete es miembro del “Grupo de Metales Santa Cecilia” (1984), agrupación decana de la música de viento metal de Galicia, con la que participa en los principales conciertos y festivales de música (XACOBEO, IGAEM, MACUF, Universidades, etc.). Así como grabaciones para Radio 2 de RNE, TVG y conciertos didácticos con Fernando Argenta y Araceli Campa de Clásicos Populares RNE. Destacar también que en diversas ocasiones ha formado parte de distintas orquestas sinfónicas del territorio nacional, así como bandas municipales.

 

Dentro de su faceta como director destacar que durante 8 años (1986-1993) es director del Grupo Instrumental Ciudad de Ferrol. Agrupación especializada en música didáctica con la que produce y dirige los espectáculos musicales: “El Museo de los Instrumentos”, “Pedro y el Lobo”, “En Clave de Mozart”, “La Escuela de los Viernes Musicales”. Espectáculos dirigidos a estudiantes de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña y Vigo.

Durante 14 años (1995-2008), fue director de la Banda Sinfónica Municipal de Narón, con la que participa en diferentes festivales: Portugal, Madrid, Barcelona, Tenerife, Murcia, Huelva, Santander, Comunidad de Galicia, etc.

Durante 7 años fue director musical responsable del montaje de los coros de ópera y zarzuela en distintos Festivales y Galas Líricas con la Coral Polifónica Armonía y la Orquesta Nacional de Oporto (Portugal), Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Bari (Italia).

Como director ha realizado la grabación de tres trabajos discográficos: “Concierto de Fin de Año” (2002). “Inquedanzas” (2006) y “20 Años de Buena Música” (2008).

Destacar que en Marzo de 2005 es invitado a dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, concierto en el que dirigió obras de su propia creación. Recibiendo por parte de músicos y  público asistente  un grato reconocimiento y una clamorosa acogida.

 

Como docente  podemos destacar los distintos artículos y trabajos publicados en la revista de investigación educativa IDEA (CFR de la Xunta de Galicia), así como las Unidades Didácticas “El Himno Gallego” y “Aprender Piano en el Instituto”, publicadas por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ferrol.

De 1985 a 2003 fue miembro organizador de los “Cursos de Música Ciudad de Ferrol”, de ámbito internacional, en los que participaron los principales solistas del mundo de la música.

Durante seis años ha sido profesor de música en el Conservatorio Profesional de Ferrol en las especialidades de Lenguaje Musical, Estética e Historia de la Música. Durante dos años fue designado coordinador musical de la Muestra de la Enseñanza del Noroeste de Galicia.

Con asiduidad es nombrado Profesor Tutor del Master en Profesorado de Educación Secundaria y Bachilleraro por la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y la Universidad Internacional de Valencia.  Así como profesor por el CFR de Ferrol de la Xunta de Galicia para impartir cursos de formación musical dirigidos a profesores de primaria, secundaria y conservatorios.

Desde 1994 es Profesor de Música de Enseñanza Secundaria por oposición e imparte la docencia en el Instituto de Bachillerato “Concepción Arenal” de la Xunta de Galicia.


Su música está estéticamente impregnada de un lenguaje sonoro de claras reminiscencias neoclásicas y postrománticas, estilos con los que el compositor trata en su esencia creadora desde una perspectiva contemporánea, la fusión de las influencias estético-culturales atlánticas y mediterráneas. Elementos o mundos presentes en gran parte de su creación musical en forma de constantes sonoras indivisibles.

Los géneros musicales que cultiva preferentemente son la música de cámara, el lieder y el poema sinfónico. Su producción de música de cámara está orientada a cualquier tipo de formación instrumental: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Obras que han sido en distintas ocasiones de obligada ejecución en concursos y certámenes musicales, además de ser interpretadas por agrupaciones y solistas de ámbito nacional e internacional.


Dentro de su faceta como compositor destacar los siguientes encargos:

-          “A morte da nai” (1991). Encargo del Liceo Rubia Barcia de Ferrol.

-          “La importancia” (1995). Encargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento  de Ferrol para conmemorar el Día de las Letras Gallegas.

-          “Pontedeume, un cantar” (1999). Obra compuesta para el II Curso del Pensamiento Español Contemporáneo de la Universidad de A Coruña.

-          “Huellas Sonoras” (2000). Obra de encargo para el IX Festival Internacional de Música Ciudad de Ferrol.

-          “Metáforas” (2003). Composición sinfónica de encargo para la Sección Especial del V Certamen de Música de la Diputación Provincial de Pontevedra.

-          “Narón, Tierra de Trasancos” (2006). Obra de encargo para conmemorar el XXV Aniversario del Patronato de la Cultura del Ayuntamiento de Narón.

-          “Los Sonidos de la Memoria Histórica” (2007). Obra de encargo para la entrega de los premios de Teatro de Galicia “María Casares”.

-          “In Memoriam” (2008). Obra compuesta con motivo del concierto homenaje al maestro Rafael Segura en la ciudad de Alicante.

-           “Amalgamas” (2009). Obra obligada para el VI Concurso Internacional de tuba Vila D’Altea de la Comunidad Valenciana.

-          “Azêk - När - Fayîv” (2009). Escena árabe compuesta para el festival de música festera, Capitanía Mora Alicante 2009.

-          “Mártires de la Libertad” (2009). Poema sinfónico que forma parte del proyecto cultural Premio a las Libertades de la Comisión Cívica “Mártires de la Libertad” de la Comunidad Valenciana.

 

Durante los años 2007-2008 participa como compositor en el proyecto de creación musical de la Xunta de Galicia con las composiciones: “Alentía”, “Brétemas”, “Tubagalante”, “Recuerdos de Primavera”, “Amoeiros”, “Evocaciones”, “Waldhorn”. Composiciones que en la actualidad son obras de estudio en los distintos Conservatorios de España y que se encuentran publicadas en versión digital en la red informática (Internet).

Destacar que como creador musical su obra es interpretada frecuentemente en certámenes y conciertos por diferentes agrupaciones sinfónicas, grupos de cámara y solistas de reconocido prestigio. Interpretaciones que se han realizado en distintos auditorios nacionales e internacionales: Palacio de la Ópera de A Coruña, Auditorio de Galicia, Palacio de la Música de Pontevedra, Palau de la Música de Valencia, Teatro Principal de Alicante, Fundación Juan March de Madrid, Paraninfo de la Cultura de Cheste (Valencia), Palacio Euskalduna de Bilbao, Centro Gallego de Buenos Aires, Teatro Luís de Camoens de Lisboa, Auditorio de Dijon y Narbonne (Francia), Auditorio de la Academia de Florencia, Méjico, Munich (Alemania), Boston (EEUU), etc.

Es miembro titular de la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) y de la Asociación Gallega de Compositores.

Su obra se haya editada por instituciones públicas y privadas. Así como, grabada por Radio 2 RNE, Radio Gallega y en los trabajos discográficos “Perspectivas” de la Xunta de Galicia y “Con música Propia” del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.


[english]


 

When he is 8 years old he begins his  musical studies of solfa, trumpet and piano at the Musical Society "The Friendship" of Villafranqueza (Alicante). Later on, he concludes his musical studies as Superior Professor of Music in the Superior Conservatories of Alicante, with an extraordinary prize and also in A Coruña.

In 1983, at the age of 18, he obtains, a job as Suboficial Musician of the Spanish Real Armada by opposition in Madrid, passing to establish his residence in the city of Ferrol. From then on and until the present time as a Teacher of Secondary Education of Xunta of Galicia he has developed an industrious work, inside the interpretation, conduction, teaching and musical composition.

He has studied with professors of great prestige like Fred Mills professor of Camera Music of the University of Georgia (EE UU) and member of Canadian Brass; And. E- Crespo, director of German Brass (Germany); M. Becquet and H. Joulain of the National Conservatory of Paris; M. Torres and F. Burguera of the National Orchestra from Spain, musical ways with A. Gutiérrez Viejo and composition courses with M. Trojhn, D. Ghaum and A. García Abril of the Superior Real Conservatory of Music of Madrid.

 

As an interpreter he is a member of the "Group of Metals Santa Cecilia" (1984), senior wind and metal music group in Galicia, with which he participates in the main concerts and music festivals (XACOBEO, IGAEM, MACUF, University, etc.). As well as recordings for Radio 2 of RNE, TVG and didactic concerts with Fernando Argenta and Araceli Campa of Popular Classic RNE. It is also to highlight that in diverse occasions he has been in different symphonic orchestras' of the national territory, as well as in municipal bands.

 

Inside his facet as a director we have to highlight that during 8 years (1986 -1993) he has conducted the Instrumental Group City of Ferrol, which is specialized in didactic music. With this company he directs the musical shows: "The Museum of the Instruments", "Peter and the Wolf", "in Key of Mozart", "the School of Musical" Fridays. Shows directed to students of Santiago of Compostela, Ferrol, A Coruña and Vigo.

During 14 years (1995 -2008), he has conducted  the Symphonic Municipal Band of Narón, with which he has taken part in different festivals: Rotterdam (Holland), Tomar (Portugal), Madrid, Barcelona, Tenerife, Murcia, Huelva, Santander, Community of Galicia, etc.

During 10 years he has been the responsible musical person for the assembly of the opera choirs and operetta in different Festivals and Lyrical Braveries with the Choral Polyphonic Harmony and the National Orchestra of Porto (Portugal), the Community of Madrid Orchestra, the Madrid Symphonic Orchestra and the Symphonic Orchestra of Bari (Italy).

As a director he has carried out the recording of three discographic works: "Concert of Year" End (2002). "Inquedanzas" (2006) and "20 Years of Good Music" (2008).

To highlight that in March of 2005 he is invited to conduct the Symphonic Municipal Band of Alicante, concert in which he played works of his own creation. Being received on the part of musicians and assisting public with a pleasing recognition and a shouting welcome.

 

In the educational field, we can highlight the different articles and works published in the magazine of educational investigation IDEA (CFR of Xunta of Galicia), as well as the Didactic Units "The Galician" Anthem and to "Learn Piano at the High School", published by the Department of Education of the City council of Ferrol.

From 1985 at 2003 he was an organizing member of the "Courses of Music City of Ferrol", an international event, where the main soloists of the music's world participated.

For six years he has been a music professor in the Professional Conservatory of Ferrol in the specialties of Musical Language, Aesthetics and History of the Music. During two years he has also been designated the music coordinator of the Muestra of the Teaching of the Northwest Galicia.

With assiduity he is named by the University of Santiago of Compostela and of A Coruña as a professor for the Institute of Sciences of the Education. As well as a Xunta professor at CFR in Ferrol to impart courses of musical formation directed to professors of primary, secondary and conservatories.

From 1994 he has been a Teacher of Music of Secondary Education by opposition and he imparts his teachings at the High school "Concepción Arenal" of Xunta of Galicia.

 

Inside his facet as a composer we should pòint out the following appointments:

-         "A morte da nai" (1991). Asssignment for the Secondary school Rubia Barcia of Ferrol.

-         "The importance" (1995). Asssignment of the Town council of Culture of the City council of Ferrol to commemorate the Day of the Galician Letters.

-         "Pontedeume, a Poem" (1999). A work composed for the II Course of the Spanish Contemporary Thought of the University of A Coruña.

-         “Sound Prints” (2000). A work assignment for the IX International Festival of Music City of Ferrol.

-         "Metaphors" (2003). Symphonic composition for the Special Section of V Contest of Music of the Provincial Delegation of Pontevedra.

-         "Narón, Earth of Trasancos" (2006). An assignment to commemorate the XXV Anniversary of the Patronage of the Culture of the City council of Narón.

-         "The Sounds of the Historical Memory” (2007). A work for the delivery of the prizes of Theater of Galicia "María Casares."

-         "In Memoriam" (2008). An assignment work made up in lieu of the concert homage to the teacher Rafael Segura in the city of Alicante.

-         "Amalgamas" (2009). A work composed for the VI International Competition of tuba Vila D'Altea of the Valencian Community.

-         "Azêk - När - Fayîv" (2009). Arab compound scene for music's festera festival, Moorish Captaincy Alicante 2009.

-         "Martyrs of the Freedom" (2009). Symphonic poem that is part of the cultural project Prize to the Freedoms of the Commission Civic "Martyrs of Freedom" in the Valencian Community.

 

During the years 2007-2008 he participated as a composer in the project of musical creation of Xunta of Galicia with the compositions: "Alentía", "Brétemas", "Tubagalante", Spring" "Memories, "Amoeiros", "Evocations", "Waldhorn." Compositions that at the present time are study works in the different Conservatories of Spain and that they have been  published in digital version in the Internet.

 • Título da composición / Título de la composición
  Alentía
 • Título da composición / Título de la composición
  Amalgamas
 • Título da composición / Título de la composición
  Amoeiros
 • Título da composición / Título de la composición
  Azêk-när-fayîv
 • Título da composición / Título de la composición
  Brétemas
 • Título da composición / Título de la composición
  Evocaciones
 • Título da composición / Título de la composición
  Huellas sonoras
 • Título da composición / Título de la composición
  In memoriam. Fanfarria para metais e percusión
 • Título da composición / Título de la composición
  La importancia
 • Título da composición / Título de la composición
  Lembranzas de primaveira
 • Título da composición / Título de la composición
  Mártires de la Libertad
 • Título da composición / Título de la composición
  Metáforas (preludio)
 • Título da composición / Título de la composición
  Narón terra de Trasancos
 • Título da composición / Título de la composición
  Pontedeume un cantar
 • Título da composición / Título de la composición
  Tubagalante
 • Título da composición / Título de la composición
  Waldhorn (trompa del bosque)
volver