COMPOSITORES
 
volver

Brotóns, Miguel

Alicante, 1965

[galego]


É un Catedrático e Compositor titulado como Profesor Superior de Música polos Conservatorios Superiores de Música de Alacante, con Premio Extraordinario, e de A Coruña.

Desde 1983 e ata a actualidade como Catedrático de Música de Ensino Secundario e Bacharelato da Xunta de Galicia, vén desenvolvendo unha gran actividade musical dentro da interpretación, dirección, docencia e composición.


Inicia os seus estudos musicais no seo da Sociedade Musical “La Amistad” de Villafranqueza (Alacante), estudando posteriormente con profesores de recoñecido prestixio como: Fred Mills profesor de Música de Cámara da Universidade de Xeorxia (EE  UU) e membro de  Canadian  Brass; E. Crespo director de  German  Brass (Alemaña); M.  Becquet e  H.  Joulain do Conservatorio Nacional de París; M. Torres e  F.  Burguera da Orquestra Nacional de España. Así como Harmonía e Formas Musicais con José  Peris  Lacasa e A. Gutiérrez Viejo e cursos de Composición con M.  Trojhn, D.  Ghaum e A. García Abril do Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.


Como Intérprete é membro do “Grupo de Metais Santa Cecilia” (1984), agrupación decana da música de vento metal de Galicia. Formación instrumental coa que participou como trompista en festivais e concertos de música como: XACOBEO, IGAEM, MACUF, Universidades, etc... Así como na realización de gravacións para Radio 2 de  RNE, TVG e concertos didácticos con Fernando  Argenta e Araceli Campa de Clásicos Populares RNE. Ademais de formar parte en diversas ocasións de agrupacións e orquestras sinfónicas do territorio nacional.


Dentro da súa faceta como Director, destacar que durante 8 anos (1986-1993), foi director do Grupo Instrumental Cidade de Ferrol. Agrupación especializada en música didáctica coa que produce e dirixe os espectáculos musicais: “O Museo dos Instrumentos”, “Pedro e o Lobo”, “En Clave de Mozart”, “A Escola dos Venres Musicais”. Espectáculos dirixidos a estudantes de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña e Vigo.

Durante 14 anos (1995-2008), foi director da Banda Sinfónica Municipal de Narón. Agrupación coa que participou en diferentes festivais: Portugal, Madrid, Barcelona, Tenerife, Murcia, Huelva, Santander, Comunidade de Galicia, etc.

Durante 10 anos foi director musical responsable da montaxe dos coros de ópera e zarzuela en distintos Festivais e Galas Líricas coa Coral Polifónica Harmonía e a Orquestra Nacional do Porto (Portugal), Orquestra da Comunidade de Madrid, Orquestra Sinfónica de Madrid e a Orquestra Sinfónica de Bari (Italia).

Como director realizou a gravación de tres traballos discográficos: “Concerto de Fin de Ano” (2002), “ Inquedanzas” (2006) e “20 Anos de Boa Música” (2008).

Destacar que en marzo de 2005 é convidado a dirixir a Banda Sinfónica Municipal de Alacante, concerto no que dirixiu obras da súa propia creación.


Como Docente podemos destacar os distintos artigos e traballos publicados en prensa e revistas de investigación educativa como IDEA (CFR da Xunta de Galicia).

Durante 18 anos foi membro organizador dos “Cursos de Música Cidade de Ferrol”, de ámbito internacional. Cursos nos que participaron recoñecidos solistas e agrupacións do mundo da música nacional e internacional.

Durante seis anos foi profesor do Conservatorio Profesional Música de Ferrol “Xan Viaño” nas especialidades de Linguaxe Musical, Estética e Historia da Música. Así como profesor nos Centros de Formación e Recursos da Xunta de Galicia para impartir cursos de formación musical dirixidos a profesores de primaria, secundaria e conservatorios. Durante dous anos foi designado coordinador musical da Mostra do Ensino do Noroeste de Galicia.

Desde o ano 2013 é Presidente do Xurado do Concurso de Piano “Sociedade Artística Ferrolá”. Certame no que participan intérpretes de piano procedentes de toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

A nivel universitario foi nomeado en distintas ocasións, Profesor Titor do  Master en Profesorado de Educación Secundaria e Bacharelato pola Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e a Universidade Internacional de Valencia.


Como Compositor, a súa música está estéticamente impregnada dunha linguaxe sonora de claras reminiscencias neoclásicas e postrománticas. Estilos cos que o compositor trata na súa esencia creadora desde unha perspectiva contemporánea, a fusión das influencias estético-culturais atlánticas e mediterráneas. Elementos ou mundos presentes en gran parte da súa creación musical en forma de constantes sonoras indivisibles.

Compuxo unha nutrida obra, cultivando preferentemente a música de cámara, o lieder e o poema sinfónico. A súa produción de música de cámara está orientada a calquera tipo de formación instrumental: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Tamén destacar que a súa obra vocal está inspirada en poemas de poetas e escritores históricos, así como da súa xeneración: Rosalía de Castro, Rafael Dieste, Juan Gil Albert, Camilo José Cela, Manuel Lueiro Rey, Gonzalo López Abente, Ricardo Carballo Calero, José Ramón de Dolarea, Ramiro Fonte, Miro Villar, etc. 


Dentro da súa faceta como compositor, destacar as seguintes composicións e encargos:

- “A morte da nai do neno” (1991). Encargo do Liceo Rubia Barcia.

- “A importancia” (1995). Encargo da Concellería de Cultura do Concello de Ferrol para conmemorar o Día das Letras Galegas.

- “Pontedeume, un cantar que  chove” (1999). Obra composta para o II Curso do Pensamento Español Contemporáneo da Universidade de A Coruña.

- “Huellas Sonoras” (2000). Obra de encarga para o IX Festival Internacional de Música Cidade de Ferrol.

- “Metáforas” (2003). Composición sinfónica de encarga para a Sección Especial do V Certame de Música da Deputación Provincial de Pontevedra.

- “Narón, Terra de Trasancos” (2006). Obra de encarga para conmemorar o  XXV Aniversario do Padroado da Cultura do Concello de Narón.

- “Os Sons da Memoria Histórica” (2006). Obra de encarga para a entrega dos premios de Teatro de Galicia 'María Casares'.

- “In memoriam” (2007). Obra composta con motivo do concerto homenaxe ao mestre Rafael Segura na cidade de Alacante.

- “Amalgamas” (2008). Obra obrigada para o VI Concurso de  Tuba Vila D’Altea da Comunidade Valenciana.

- “Diario de Ferrol” (2009).  XI Gala Premio da Cultura Diario de Ferrol.

- “Mártires da Liberdade” (2010). Poema sinfónico que forma parte do proxecto cultural Premio ás Liberdades da Comisión Cívica “Mártires da Liberdade” da Comunidade Valenciana.

- “Negación de Ulises e Teseo” (2011) lied. Obra de encarga para o Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela).

- “O meu mar” (2013). Lied. Fundación Gonzalo López Abente.

- O trío e cuarteto “Cantan os galos  pr´ó día” e “Miña  Santiña” (2013). Obras estas últimas pertencentes á ofrenda musical a Rosalía de Castro con título “Aqueles doces cantares”, encargo do Consello da Cultura Galega.

- “Codex Calixtinus” (2013) poema sinfónico. Premio Finalista do VI Concurso de Composición da Federación de Bandas de Música de Galicia.

- “Alacante, 25 de maio de 1938” (2014) elexía. Comisión cívica para a recuperación da memoria histórica de Alacante.

- “Stanbrook” (2014) poema sinfónico. Conmemoración 75 aniversario do final da Guerra Civil Española.

- “Villafranqueza” (2015). Pasodobre.

- “Remember” (2016) sonata para metais. Obra interpretada dentro das Xornadas de Música Contemporánea 2016 Santiago de Compostela.

- Destacar que no ano 2018 compuxo o lied  romanza “Casi cien acrósticos”. Obra composta por encargo do I Concurso Literario e Xornalístico “Camilo José Cela”. Así como a elexía para violoncello “Alacante, da traxedia á esperanza”. Composición creada para a homenaxe institucional do Concello de Alacante ás vítimas do 25 de maio de 1938.

- No ano 2019 entre outras creacións, compón a marcha sinfónica Mestre "Gregorio Baudot” e o lied “Nocturno”. Composición esta última inspirada nun poema do mesmo título do poeta Juan Gil Albert con motivo do Congreso Internacional “Vibracións de Juan Gil-Albert: a fascinación da constancia” organizado polo  IAC Juan Gil-Albert e a Universidade de Alacante a través do seu Centro de Estudos Literarios Iberoamericanos Mario  Benedetti.

- “Ferrol 1916” (2020) impromptu fantasía. Obra composta para o Consello da Cultura de Galicia con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas 2020. Partitura editada polo Consello da Cultura Galega.


Destacar tamén as composicións inspiradas nas tradicións culturais mediterráneas como: “Santo Cristo do Hallazgo”, “Azêk - När – Fayîv”“Ainhôa”, “Aurora”, “Lobo, embaixador honorífico”, “Filiberto”, “Els  Palamoners”, “Cabaleiros Templarios”, etc.

Durante os anos 2007, 2008 e 2011 participou como compositor no proxecto de creación musical "Recursos Musicais para Conservatorios" da Xunta de Galicia coas composicións: “Alentía”, “Brétemas”, “Tubagalante”, “Recordos de Primavera”, “Amalgamas”“Amoeiros”, “Evocacións”, “Trombsícore”, “Feidchi” “Waldhorn”. Composicións que na actualidade son obras de estudo nos distintos Conservatorios de España e que se atopan publicadas en versión dixital na rede informática (Internet) da Xunta de Galicia.


Como compositor a súa obra é interpretada frecuentemente en certames, concursos e concertos por diferentes agrupacións sinfónicas, grupos de cámara e solistas de recoñecido prestixio. Interpretacións que se realizaron en distintos auditorios nacionais e internacionais: Palacio da Ópera de A Coruña, Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, Palacio da Música de Pontevedra, Palau da Música de Valencia, Teatro Principal de Alacante, Fundación Juan March de Madrid, Paraninfo da Cultura de Cheste (Valencia), Palacio Euskalduna de Bilbao, Centro Galego de Buenos Aires, Teatro Luís de  Camoens de Lisboa, Auditorio de  Dijon e  Narbonne (Francia), Auditorio da Academia de  Florencia, Oulu (Finlandia), Ciudad de México (México), Munich (Alemaña), Boston (EEUU), etc.


A súa obra está editada por institucións públicas e privadas, ademais de estar catalogada na rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, Biblioteca da Fundación Juan March, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e Biblioteca Nacional de España. Así como gravada pola Concellería de Cultura do Concello de Alacante, a Xunta de Galicia e o Xacobeo Galicia 2010 nas edicións discográficas “Con Música Propia” (2009), “Perspectivas” (2009), “Ciclo  XV Asociación Galega de Compositores” (2010) e “Villafranqueza” (2016).


É Premio da Cultura Galicia Ártabra 2018, Premio da Música Mestre “Gregorio Baubot” 2019 e Socio de Honra da Sociedade Artística de Ferrol. Así como Insignia de Ouro da Asociación Musical Particella e Insignia de Prata da Sociedade Musical “La Amistad” de Alacante.

 


[castellano]

 

Es un Catedrático y Compositor titulado como Profesor Superior de Música por los Conservatorios Superiores de Música de Alicante, con Premio Extraordinario, y de A Coruña.

Desde 1983 y hasta la actualidad como Catedrático de Música de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la Xunta de Galicia, viene desarrollando una gran actividad musical dentro de la interpretación, dirección, docencia y composición.


Inicia sus estudios musicales en el seno de la Sociedad Musical “La Amistad” de Villafranqueza (Alicante), estudiando posteriormente con profesores de reconocido prestigio como: Fred Mills profesor de Música de Cámara de la Universidad de Georgia (EE UU) y miembro de Canadian Brass; E. Crespo director de German Brass (Alemania); M. Becquet y H. Joulain del Conservatorio Nacional de París; M. Torres y F. Burguera de la Orquesta Nacional de España. Así como Armonía y Formas Musicales con José Peris Lacasa y A. Gutiérrez Viejo y cursos de Composición con M. Trojhn, D. Ghaum y A. García Abril del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.


Como Intérprete es miembro del “Grupo de Metales Santa Cecilia” (1984), agrupación decana de la música de viento metal de Galicia. Formación instrumental con la que ha participado como trompista en festivales y conciertos de música como: XACOBEO, IGAEM, MACUF, Universidades, etc... Así como en la realización de grabaciones para Radio 2 de RNE, TVG y conciertos didácticos con Fernando Argenta y Araceli Campa de Clásicos Populares RNE. Además de haber formado parte en diversas ocasiones de agrupaciones y orquestas sinfónicas del territorio nacional.


Dentro de su faceta como Director, destacar que durante 8 años (1986-1993), fue director del Grupo Instrumental Ciudad de Ferrol. Agrupación especializada en música didáctica con la que produce y dirige los espectáculos musicales: “El Museo de los Instrumentos”, “Pedro y el Lobo”, “En Clave de Mozart”, “La Escuela de los Viernes Musicales”. Espectáculos dirigidos a estudiantes de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña y Vigo.

Durante 14 años (1995-2008), fue director de la Banda Sinfónica Municipal de Narón. Agrupación con la que participó en diferentes festivales: Portugal, Madrid, Barcelona, Tenerife, Murcia, Huelva, Santander, Comunidad de Galicia, etc.

Durante 10 años fue director musical responsable del montaje de los coros de ópera y zarzuela en distintos Festivales y Galas Líricas con la Coral Polifónica Armonía y la Orquesta Nacional de Oporto (Portugal), Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Bari (Italia).

Como director ha realizado la grabación de tres trabajos discográficos: “Concierto de Fin de Año” (2002), “Inquedanzas” (2006) y “20 Años de Buena Música” (2008).

Destacar que en Marzo de 2005 es invitado a dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, concierto en el que dirigió obras de su propia creación.


Como Docente podemos destacar los distintos artículos y trabajos publicados en prensa y revistas de investigación educativa como IDEA (CFR de la Xunta de Galicia).

Durante 18 años fue miembro organizador de los “Cursos de Música Ciudad de Ferrol”, de ámbito internacional. Cursos en los que participaron reconocidos solistas y agrupaciones del mundo de la música nacional e internacional.

Durante seis años fue profesor del Conservatorio Profesional Música de Ferrol “Xan Viaño” en las especialidades de Lenguaje Musical, Estética e Historia de la Música. Así como profesor en los Centros de Formación y Recursos de la Xunta de Galicia para impartir cursos de formación musical dirigidos a profesores de primaria, secundaria y conservatorios. Durante dos años fue designado coordinador musical de la Muestra de la Enseñanza del Noroeste de Galicia.

Desde el año 2013 es Presidente del Jurado del Concurso de Piano “Sociedad Artística Ferrolana”. Certamen en el que participan intérpretes de piano procedentes de toda la Comunidad Autónoma de Galicia.

A nivel universitario ha sido nombrado en distintas ocasiones, Profesor Tutor del Master en Profesorado de Educación Secundaria y Bachilleraro por la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña y la Universidad Internacional de Valencia.


Como Compositor, su música está estéticamente impregnada de un lenguaje sonoro de claras reminiscencias neoclásicas y postrománticas. Estilos con los que el compositor trata en su esencia creadora desde una perspectiva contemporánea, la fusión de las influencias estético-culturales atlánticas y mediterráneas. Elementos o mundos presentes en gran parte de su creación musical en forma de constantes sonoras indivisibles.

Ha compuesto una nutrida obra, cultivando preferentemente la música de cámara, el lieder y el poema sinfónico. Su producción de música de cámara está orientada a cualquier tipo de formación instrumental: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. También destacar que su obra vocal está inspirada en poemas de poetas y escritores históricos, así como de su generación: Rosalía de Castro, Rafael Dieste, Juan Gil Albert, Camilo José Cela, Manuel Lueiro Rey, Gonzalo López Abente, Ricardo Carballo Calero, José Ramón de Dolarea, Ramiro Fonte, Miro Villar, etc.


Dentro de su faceta como compositor, destacar las siguientes composiciones y encargos:

- “A morte da nai do neno” (1991). Encargo del Liceo Rubia Barcia.

- “La importancia” (1995). Encargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol para conmemorar el Día de las Letras Gallegas.

- “Pontedeume, un cantar que chove” (1999). Obra compuesta para el II Curso del Pensamiento Español Contemporáneo de la Universidad de A Coruña.

- “Huellas Sonoras” (2000). Obra de encargo para el IX Festival Internacional de Música Ciudad de Ferrol.

- “Metáforas” (2003). Composición sinfónica de encargo para la Sección Especial del V Certamen de Música de la Diputación Provincial de Pontevedra.

- “Narón, Tierra de Trasancos” (2006). Obra de encargo para conmemorar el XXV Aniversario del Patronato de la Cultura del Ayuntamiento de Narón.

- “Los Sonidos de la Memoria Histórica” (2006). Obra de encargo para la entrega de los premios de Teatro de Galicia 'María Casares'.

- “In Memoriam” (2007). Obra compuesta con motivo del concierto homenaje al maestro Rafael Segura en la ciudad de Alicante.

- “Amalgamas” (2008). Obra obligada para el VI Concurso de Tuba Vila D’Altea de la Comunidad Valenciana.

- “Diario de Ferrol” (2009). XI Gala Premio de la Cultura Diario de Ferrol.

- “Mártires de la Libertad” (2010). Poema sinfónico que forma parte del proyecto cultural Premio a las Libertades de la Comisión Cívica “Mártires de la Libertad” de la Comunidad Valenciana.

- “Negación de Ulises e Teseo” (2011) lied. Obra de encargo para el Consejo de la Cultura Gallega (Santiago de Compostela).

- “O meu mar” (2013). Lied. Fundación Gonzalo López Abente.

- El trío y cuarteto “Cantan os galos pr´ ó día” y “Miña Santiña” (2013). Obras estas últimas pertenecientes a la ofrenda musical a Rosalía de Castro con título “Aqueles doces cantares”, encargo del Consejo de la Cultura Gallega

- “Codex Calixtinus” (2013) poema sinfónico. Premio Finalista del VI Concurso de Composición de la Federación de Bandas de Música de Galicia.

- “Alicante, 25 de mayo de 1938” (2014) elegía. Comisión cívica para la recuperación de la memoria histórica de Alicante.

- “Stanbrook” (2014) poema sinfónico. Conmemoración 75 aniversario del final de la Guerra Civil Española.

- “Villafranqueza” (2015). Pasodoble.

- “Remember” (2016) sonata para metales. Obra interpretada dentro de las Jornadas de Música Contemporánea 2016 Santiago de Compostela.

- Destacar que en el año 2018 compuso el lied romanza “Casi cien acrósticos”. Obra compuesta por encargo del I Concurso Literario y Periodístico “Camilo José Cela”. Así como la elegía para violoncello “Alicante, de la tragedia a la esperanza”. Composición creada para el homenaje institucional del Ayuntamiento de Alicante a las víctimas del 25 de mayo de 1938.

- En el año 2019 entre otras creaciones, compone la marcha sinfónica Maestro "Gregorio Baudot” y el lied “Nocturno”. Composición esta última inspirada en un poema del mismo título del poeta Juan Gil Albert con motivo del Congreso Internacional “Vibraciones de Juan Gil-Albert: la fascinación de la constancia” organizado por el IAC Juan Gil-Albert y la Universidad de Alicante a través de su Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti.

- “Ferrol 1916” (2020) impromptu fantasía. Obra compuesta para el Consejo de la Cultura de Galicia con motivo de la conmemoración del Día de Las Letras Gallegas 2020. Partitura editada por el Consejo de la Cultura Gallega.


Destacar también las composiciones inspiradas en las tradiciones culturales mediterráneas como: “Santo Cristo del Hallazgo”, “Azêk - När – Fayîv”, “Ainhôa”, “Aurora”, “Lobo, embajador honorífico”, “Filiberto”, “Els Palamoners”, “Caballeros Templarios”, etc.

Durante los años 2007, 2008 y 2011 participó como compositor en el proyecto de creación musical "Recursos Musicales para Conservatorios" de la Xunta de Galicia con las composiciones: “Alentía”, “Brétemas”, “Tubagalante”, “Recuerdos de Primavera”, “Amalgamas”, “Amoeiros”, “Evocaciones”, “Trombsícore”, “Feidchi” y “Waldhorn”. Composiciones que en la actualidad son obras de estudio en los distintos Conservatorios de España y que se encuentran publicadas en versión digital en la red informática (Internet) de la Xunta de Galicia.


Como compositor su obra es interpretada frecuentemente en certámenes, concursos y conciertos por diferentes agrupaciones sinfónicas, grupos de cámara y solistas de reconocido prestigio. Interpretaciones que se han realizado en distintos auditorios nacionales e internacionales: Palacio de la Ópera de A Coruña, Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, Palacio de la Música de Pontevedra, Palau de la Música de Valencia, Teatro Principal de Alicante, Fundación Juan March de Madrid, Paraninfo de la Cultura de Cheste (Valencia), Palacio Euskalduna de Bilbao, Centro Gallego de Buenos Aires, Teatro Luís de Camoens de Lisboa, Auditorio de Dijon y Narbonne (Francia), Auditorio de la Academia de Florencia, Oulu (Finlandia), Ciudad de México (México), Munich (Alemania), Boston (EEUU), etc.


Su obra se haya editada por instituciones públicas y privadas, además de estar catalogada en la red de Bibliotecas Públicas de Galicia, Biblioteca de la Fundación Juan March, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Biblioteca Nacional de España. Así como grabada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, la Xunta de Galicia y el Xacobeo Galicia 2010 en las ediciones discográficas “Con Música Propia” (2009), “Perspectivas” (2009), “Ciclo XV Asociación Gallega de Compositores” (2010) y “Villafranqueza” (2016).


Es Premio de la Cultura Galicia Ártabra 2018, Premio de la Música Maestro “Gregorio Baubot” 2019 y Socio de Honor de la Sociedad Artística de Ferrol. Así como Insignia de Oro de la Asociación Musical Particella e Insignia de Plata de la Sociedad Musical “La Amistad” de Alicante.


 • Título da composición / Título de la composición
  Alentía
 • Título da composición / Título de la composición
  Amalgamas
 • Título da composición / Título de la composición
  Amoeiros
 • Título da composición / Título de la composición
  Azêk-när-fayîv
 • Título da composición / Título de la composición
  Brétemas
 • Título da composición / Título de la composición
  Evocaciones
 • Título da composición / Título de la composición
  Huellas sonoras
 • Título da composición / Título de la composición
  In memoriam. Fanfarria para metais e percusión
 • Título da composición / Título de la composición
  La importancia
 • Título da composición / Título de la composición
  Lembranzas de primaveira
 • Título da composición / Título de la composición
  Mártires de la Libertad
 • Título da composición / Título de la composición
  Metáforas (preludio)
 • Título da composición / Título de la composición
  Narón terra de Trasancos
 • Título da composición / Título de la composición
  Pontedeume un cantar
 • Título da composición / Título de la composición
  Tubagalante
 • Título da composición / Título de la composición
  Waldhorn (trompa del bosque)
volver